• Eén deelname per persoon

1. Mijn deelname aan de tombola

Kies jouw nummers :

 • voor 4 nummers

 • voor 8 nummers

 • voor 12 nummers

 • voor 16 nummers

 • voor 20 nummers + 1 nummer gratis

 • voor 24 nummers + 2 nummers gratis

 • voor 28 nummers + 3 nummers gratis

 • voor 32 nummers + 4 nummers gratis

 • voor 36 nummers + 5 nummers gratis

 • voor 40 nummers + 6 nummers gratis

Waarom deelnemen aan aan de tombola

De strijd tegen kanker is een werk van lange adem. Het is een echte uitdaging om de meer dan 65 000 nieuwe kankerpatiënten per jaar zo goed mogelijk te behandelen en alle patiënten en naasten zo efficiënt en volledig mogelijk te helpen. Wij hebben jouw financiële steun broodnodig om hierin te slagen.

Elke tombolagift gaat rechtsreeks naar de strijd tegen kanker: wetenschappelijk kankeronderzoek, efficiënte preventie acties en patiëntenhulp.

Praktisch:

 • De uiterste deelnamedatum is 23 oktober 2020. Je zal al jouw nummers nadien per e-mail ontvangen.
 • De trekking vindt plaats op donderdag 19 november 2020. Indien je bij de winnaars behoort, brengen wij je hiervan schriftelijk per post op de hoogte na die datum en het resultaat van de trekking wordt bij het "Samen tegen kanker" magazine van december 2020 gevoegd.
 • Omdat het om een tombola gaat, is je storting niet fiscaal aftrekbaar. Het tombolareglement kan je raadplegen op www.kanker.be.

2. Mijn gegevens

* Verplichte velden

PRIVACY

De persoonlekijke gegevens die u ons meedeelt, worden door Stichting tegen Kanker - Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel -, bewaard in een of meerdere databases met het oog op het beheer van haar activiteiten. Wij verkopen de contactgegevens van onze donateurs nooit aan derden.

U kunt uw persoonlijke gegevens, die in ons bezit zijn, te allen tijde raadplegen, wijzigen of verwijderen, in overeenstemming met de wet op bescherming van pricay door contact op te nemen met onze donateursdienst via telefoon op 02 743 37 45 of donateurs@stichtingtegenkanker.be 

Beleid van gegevensbescherming

Gebruiksvoorwaarden

Cookiebeleid

3. Mijn betaling

100% beveiligd betalingsplatform

Selecteer de betaalkaart van uw keuze

Vervaldatum

De veiligheidscode bestaat uit de 3 laatste cijfers op de keerzijde van uw bankkaart

UW GIFT IN ALLE TRANSPARENTIE

 • Stichting tegen Kanker is lid van VEF (Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving).
 • De bankrekeningen van de Stichting tegen Kanker worden gecontroleerd en goedgekeurd door een professioneel auditkantoor (Ernst & Young).
 • Indien u informatie wenst over de manier waarop uw gift gebruikt wordt of vragen hebt over de andere onderwerpen in verban met giften aan de Stichting, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze donateursdienst, via email donateurs@stichtingtegenkanker.be of via telefoon 02 743 37 45.
 • Of raadpleeg onze rubriek met meest gestelde vragen.
 • Uw betalingen worden beveiligd dankzij onze partner Ogone.
 • Lukt het niet om uw gift online uit te voeren? Onze donateursdienst kan u daarbij helpen.
 • Neem contact met ons op via 02 743 37 45. Of plaats uw gift op ons rekeningnummer BE45 0000 0000 8989 (BIC: BPOTBEB1)