1. Mijn gift

Ik schenk éénmalig

of

Ik schenk maandelijks

Ik word Vriend van de Stichting

Waarom zou je schenken?

 • Da's eenvoudig: de Stichting ontvangt geen subsidies (behalve deels voor de Tabakstoplijn): jouw giften zijn onontbeerlijk om het wetenschappelijk onderzoek naar kanker actief te steunen.
 • En de uitdaging is groot, met meer dan 65000 nieuwe kankergevallen per jaar in België. Alle patiënten en hun naasten zo goed mogelijk behandelen en helpen bij alle beproevingen die de ziekte met zich meebrengt. Dat is onze gezamelijke taak.
 • De strijd tegen kanker is een werk van lange adem. Als je maandelijks schenkt (vanaf €5/maand), word je Vriend van de Stichting. Zo kan je je budget spreiden en kunnen wij alle acties en steun beter plannen en verdelen. Je geniet bovendien van andere voordelen: alle info lees je op www.kanker.be/vriend.
 • Wist je dat je recht hebt op volgend fiscaal voordeel:
  • Iedere gift van € 40 of meer op jaarbasis geeft recht op een belastingvermindering tot 45 % op het totaal van je giften (afhankelijk van je inkomen).
  • Giften uit naam van een bedrijf zijn fiscaal aftrekbaar, op voorwaarde dat het totaal van de giften binnen het boekjaar niet meer dan 5% van de belastbare winst bedraagt en niet meer dan 500.000 euro.
  • Je ontvangt automatisch een attest in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar.
ALVAST HARTELIJK BEDANKT, in naam van alle patiënten en onderzoekers!

2. Mijn gegevens

* Verplichte velden (deze gegevens zijn noodzakelijk om van uw fiscale aftrek te kunnen genieten)

Respect voor je privacy

3. Mijn betaling

100% beveiligd betalingsplatform

Kies uw betalingswijze

Vervaldatum

De veiligheidscode bestaat uit de 3 laatste cijfers op de keerzijde van uw bankkaart

Ik betaal met mijn bankapp

Ik betaal met overschrijving

Jouw giften, in alle transparantie

 • Stichting tegen Kanker is lid van de VEF (Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving).
 • De rekeningen van de Stichting worden gecontroleerd en goedgekeurd door een professioneel auditbureau (Ernst & Young bedrijfsrevisoren).
 • Wens je graag meer informatie over jouw gift (bestemming, attesten,…)? Neem dan gerust contact op met Lieve Verhaegen per e-mail lverhaegen@stichtingtegenkanker.be of op het nummer 02 743 37 45.
 • Neem ook zeker een kijkje in onze FAQ rubriek met veelgestelde vragen.
 • Je betalingen zijn beveiligd dankzij onze partner Ogone.
 • Lukt het niet om je éénmalige gift online over te maken? Lieve Verhaegen staat tot jouw dienst op het nummer 02 743 37 45. Je kan je gift ook overmaken op het rekeningnummer BE45 0000 0000 8989 (BIC: BPOTBEB1), met vermelding van de vrije mededeling 'gift online'.