Credits

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Deze website, met inbegrip van alle daarin voorkomende namen, benamingen, beelden, foto’s en andere materialen in verband met de activiteiten van Stichting tegen Kanker zijn de exclusief eigendom van Stichting tegen Kanker waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op de Leuvensesteenweg 479 te 1030 Brussel. Elke overname, zelfs gedeeltelijk, is verboden zonder het voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van Stichting tegen Kanker.

 

Deze site werd gerealiseerd door i-Raiser.

 

Hij functioneert op basis van Open Source software (Linux, Lighttpd, MySQL, PHP, Jelix).